نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص درخواست مهمانی نیمسال اول 97-96 به پردیس مرکزی

96/02/26

دانشجویان متقاضی مهمانی در نیمسال اول 97-96 به پردیس مرکزی تهران حداکثر تا تاریخ 96/02/31 مهلت دارند تا درخواستهای خود را (درخواست آموزشی همراه با دلایل و مدارک) به آموزش تحویل دهند. به درخواستهایی که پس از تاریخ مذکور به آموزش تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.