نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص درخواست وام تحصیلی .

95/11/27

"دانشجویان گرامی می توانند از تاریخ 95/11/30 تا 95/12/9 نسبت به ثبت درخواست وام تحصیلی در سامانه ی جامع آموزش اقدام نمایند."

                                                                                                                                                                  با تشکر