نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


تمدید نیمسال ششم دانشجویان کارشناسی ارشد.

95/11/17

پیرو بخشنامه‌های شماره ۵۶۵۵۵/پ/۱۲۲ مورخ ۱۱/‏۰۳/‏۱۳۹۳‬ و شماره ۲۴۹۰۴۰/پ/۱۲۲ مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۱۳۹۲‬ و شماره ۵۲۳۴۶/پ/۱۲۲ مورخ ۲۶/‏۰۹/‏۱۳۹۲‬ در خصوص تمدید سنوات نیمسال ششم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (کلیه دوره‌ها -در ارتباط پیوست است) به استحضار می‌رساند؛ تمدید نیمسال ششم دانشجویان مذکور با اخذ تعهد کتبی از دانشجو مبنی بر:  عدم ارائه درخواست تمدید سنوات مجدد (نیمسال هفتم) و پرداخت هزینه -شهریه مربوط و دفاع در زمانی که توسط گروه آموزشی (در دانشکده‌های مستقل) و دانشکده (در پردیس‌ها) تعیین می‌گردد، قابل اقدام است.