نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص دانشجویانی که مشکل تاییدیه تحصیلی دارند.

95/11/06

دانشجویان کارشناسی که به دلیل عدم ثبت تاییدیه تحصیلی قادر به انتخاب واحد نیستند می توانند رسید پستی خود را به آدرس ذیل ایمیل و یا به صورت حضوری به آموزش پردیس فنی تهران مراجعه نمایند:

 

Eng_undgrad@ut.ac.ir