نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص تغییر کد دس ساختمان گسسته مهندسی کامپیوتر.

95/11/06

دانشجویان ورودی 95 مهندسی کامپیوتر درس ساختمان گسسته را با کد جدید 8101523 و با عنوان ریاضیات گسسته اخذ نمایند.