نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص اعلام زمان برگزاری امتحانات معوقه روز سه شنبه مورخ 95/10/21 .

95/10/20

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده فنی فومن می رساند کلیه امتحــانات روز سه شنبه مورخ 95/10/21 بدلیل تعطیل رسمی در  تاریخ 95/11/02  (طبق برنامه قبلی در همان ساعت پیش بینی شده)برگزار می گردد. همچنین دانشجویان مجازی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع نیز در همان ساعت قبلی امتحان طرح ریزی واحدهای صنعتی را در تاریخ 95/10/27 خواهند داد.