نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص باز شدن سیستم جهت ثبت وام تغذیه نیمسال اول سال تحصیلی (96-95).

95/10/15

 با عنایت به اعلام صندوق رفاه دانشجویان در خصوص باز شدن سیستم جهت ثبت وام تغذیه نیمسال اول سال تحصیلی (96-95)،دانشجویان متقاضی می توانند تا تاریخ 95/10/20 درخواست خود را در سامانه گلستان ثبت نمایند.

                                                                                                                                                                                                       با تشکر