نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


بخشنامه پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون/ویژه سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 97-96.

95/10/15

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند  به منظور مشاهده شرایط پذیرش، به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران (academics.ut.ac.ir) مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا تاریخ ۹۵/۹/۳۰ نسبت به ارائه فرم تکمیل شده تقاضا اقدام نمایند. پردیس / دانشکده‌ها با رعایت مفاد مندرج در اطلاعیه و اجرای دقیق آئین نامه‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نتیجه نهایی را در کاربرگ‌های پیوست درج و به همراه صورتجلسه گروه و شورای آموزشی، طی نامه رسمی توسط معاون محترم آموزشی پردیس / دانشکده حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۰/۲۰ به این اداره کل ارسال نمایند. کلیه متقاضیان، الزاماً می‌بایست حداکثر تا تاریخ 95/10/18 به سامانه جامع آموزش (ems.ut.ac.ir) مراجعه و نسبت به بارگذاری فرم اطلاعات فردی (فرم پرتال سازمان سنجش) و پرداخت مبلغ ۷۵۰.۰۰۰ ریال از طریق درگاه الکترونیکی اقدام نمایند .