نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد دوره آموزشهای الکترونیکی دانشکده فنی فومن.

95/10/06

به اطلاع دانشجویان کارشناسی  ارشد دوره اموزشهای الکترونیکی دانشکده فنی فومن می رساند امتحانات نیمسال اول 96-95 برای کلیه  ورودیها  در دانشکده فنی فومن   می باشد. لذا نسبت به رزرو غذا و خوابگاه اقدام فرمایید. ضمنا اگر جنانجه در سامانه جامع اموزش بدهی دارید و تاکنون ارزشیابی انجام نداده اید ابتدا نسبت به پرداخت بدهی اقدام نموده و سپس در سامانه جامع آموزش ارزشیابی را انجام دهید. آخرین مهلت انجام ارزشیابی 95/10/08 می باشد.