نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص آخرین مهلت ثبت نام جهت شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشجویی.

95/10/06

اطلاعیه

 دانشجویانی که تمایل به عضویت در شورای صنفی دانشجویی دارند، برای ثبت نام جهت برگزاری انتخابات حداکثر تا پایان وقت اداری(15:30) روز چهارشنبه مورخه ی 95/10/08 به امور دانشجویی مراجعه نمایند.