نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص تاریخ ارائه سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی فومن.

95/09/17

 

تاریخ ارائه سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی فومن(دوره حضوری) :

 

95/10/13ساعت 8/30

 

زمانبندی ارائه هر دانشجو متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.