نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

انتخاب سرکارخانم الهام صابری خواه به عنوان کارشناس پژوهشی نمونه دانشگاه تهران.

95/09/17

انتخاب سرکارخانم الهام صابری خواه کارشناس پژوهشی دانشکده فنی فومن، به عنوان کارشناس پژوهشی نمونه دانشگاه تهران را در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران تبریک می گوییم .