نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه مهم در خصوص بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95.

95/09/14

اطلاعیه مهم در خصوص بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 

قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 96- 95

 

به آگاهی می رساند کلیه دانشجویان دانشکده می توانند از روز یک شنبه مورخ 95/09/28 لغایت روز چهارشنبه مورخ 95/10/08 با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان نسبت به ارزشیابی الکترونیکی اساتید خود اقدام نمایند.

 

بدیهی است در صورت عدم انجام ارزشیابی الکترونیکی، امکان انتخاب واحد در نیمسال دوم 96-95 و همچنین رویت نمرات نیمسال اول 96-95 به هیچ وجه برای دانشجویان محترم وجود نخواهد داشت.

 

دانشجویان می توانند در صورت هرگونه مشکل یا سوال در این خصوص به کارشناس آموزش دانشکده خود مراجعه نمایند.