نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص درخواست وام دانشجویی .

95/09/14

بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که موفق به ثبت درخواست وام تحصیلی در ترم جاری نشده اند می رساند، می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان تا تاریخ 19 آذر ماه اقدام نمایند. 

                                                                                                                                                                                  با تشکر