نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه ی مهلت ارسال درخواست وامهای ضروری ،ازدواج و تسهیلات مسکن.

95/09/03

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند از آذر ماه سال جاری، امکان ثبت درخواست وام‌های ضروری، ازدواج و تسهیلات مسکن از ابتدای هرماه به مدت ۱۸ روز در سامانه گلستان برقرار می‌باشد.