نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

مهلت اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال 1 - 95.

95/08/23

بسمه تعالی

 

بدینوسیله زمان اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال 1 - 95 ، از 95/06/27 لغایت 95/10/22 و زمان دفاع ، از 95/07/03 لغایت 95/10/29 اعلام می گردد.

 

                    آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی فومن