نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص جابجایی اتاق در سامانه خوابگاهی.

95/07/24

اطلاعیه در خصوص جابجایی اتاق در سامانه خوابگاهی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی ساکن خوابگاه ها می رساند سامانه خوابگاهی جهت جابجایی اتاق، از ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 95/07/25 لغایت ساعت 23 روز سه شنبه مورخ 95/0727 باز می باشد.