نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

بخشنامه در خصوص اتمام سنوات تحصیلی دانشجویی .

95/07/03

 پیرو بخشنامه های شماره 340534/پ/122 مورخ 1394/12/12 و شماره 278306/پ/122 مورخ 1394/09/17 در خصوص سنوات تحصیلی دانشجو به اطلاع می  رساند ؛

"دانشجویان دارای اتمام سنوات فاقد مجوز کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 " مجاز به ثبت نام در سامانه جامع نمی باشند .

در ضمن مجوز ثبت نام بیش از سنوات مجاز دانشجو پس از ارایه مستندات توسط دانشجوی متقاضی و تکمیل فرم کمیسیون بررسی موارد خاص و ارسال به اداره آموزش بررسی و اقدام می گردد .