نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

آگهی درخصوص تعطیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 20 و 95/06/21.

95/06/20

اطلاعیه

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند به دلیل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس فنی  در تاریخ های 20 و 95/06/21 تعطیل می باشد.

 

دانشجویان محترم می توانند جهت پیگیری امور آموزشی به کارشناس آموزش دانشکده خود مراجعه نمایند.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  پردیس دانشکده های فنی