نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه مهم در خصوص تاییدیه و معافیت تحصیلی دانشجو یان .

95/06/16

به اطلاع دانشجویان می رساند به صورت موقت کنترل اعمال شده در ثبت نام نیمسال تحصیلی 1-96-95 در خصوص ارایه تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی و معافیت تحصیلی غیر فعال می گردد .

قابل ذکر است  کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که تا کنون موفق به ارائه تاییدیه و معافیت تحصیلی خود نشده اند، موظفند حداکثر تا تاریخ 12/7/95 موارد فوق را به واحد آموزش پردیس فنی تحویل دهند.

آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی فومن