نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص امکان انتخاب واحد دانشجویان نیمسال اول تحصیلی 96-95 .

95/05/26

 با توجه به پیگیری های مکرر تعدادی از دانشجویان (بخصوص ورودی های جدید) که موفق به انجام ارزشیابی نشده اند و پیگیری واحدهای مختلف دانشگاه، استثنائاً امکان انتخاب واحد نیمسال آتی و مشاهده نمرات در نیمسال دوم تحصیلی 95-94 برای کلیه دانشجویان فراهم می باشد .