نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص اتمام سنوات تحصیلی دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۰ پسر.

95/05/19

طبق مقررات ، سنوات تحصیلی کلیه دانشجویان پسر ورودی سال 1390 که مشمول می باشند 10 نیمسال است بنابراین تمامی دانشجویان فوق هرچه سریعتر درخواست سنوات تحصیلی خود را به دانشکده مربوطه جهت اخذ سنوات تحصیلی ارائه دهند در غیر این صورت ثبت نام نامبردگان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 امکانپذیر نمی باشد.

 

 

                                                                         اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
                                                                                              پردیس دانشکده های فنی