نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


تاییدیه تحصیلی کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی و معافیت تحصیلی دانشجویان.

95/04/15

                                                             

  به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند  "تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی دانشجو و برگ معافیت تحصیلی تایید شده دانشجوی ذکور مشمول (در کلیه مقاطع)" حداکثر تا شروع دومین نیمسال تحصیلی پس از قبولی و ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجو باید واصل و در سیستم جامع آموزش دانشگاه ثبت گردد. اینگونه دانشجویان درصورت عدم وصول و ثبت برگ معافیت تحصیلی و تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی آنان در سیستم جامع آموزشی، "مجاز به ثبت نام در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 نخواهند بود "و با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی ورود به سیستم و ثبت نام آنان فعال نمی گردد.