نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اصلاحیه درخصوص بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه /رساله در نیمسال(2-94 ).

95/04/02

درخصوص بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه/ رساله به استحضار می رساند زمان اخذ مجوز در نیمسال 2/ 94 ، از 94/11/10 لغایت 95/06/09 و زمان دفاع از پایان نامه/رساله، از 94/11/18 لغایت 95/06/16 اعلام می گردد.