نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویانی که درخواست مهمان تابستان به دانشگاه های دیگر در تابستان 95 ارائه داده اند .

95/04/01

قابل توجه دانشجویانی که درخواست مهمان تابستان به دانشگاه های دیگر در تابستان 95 ارائه داده اند:

نمره قبولی جهت ارائه به دانشکده فنی فومن برای دروس مهمان تابستان در دانشگاه دیگر، حداقل 12 بوده و در صورت اخذ نمره زیر 12 در دروس مهمان تابستان، نمره درس در کارنامه دانشجو ثبت شده ولی دانشجو ملزم به اخذ مجدد درس و اخذ نمره قبولی می باشد.