نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

مصوبه قبلی هیات رئیسه پردیس در خصوص حمایت از طرح های دانشجویی جهت شرکت در مسابقات و نمایشگاههای علمی .

95/02/20

به اطلاع می رسد بنابر این مصوبه، پردیس دانشکده های فنی، از طرح هایی که منجر به ساخت و ارائه یک محصول می شود جهت شرکت و ارائه در مسابقات و نمایشگاههای علمی تا سقف10/000/000 ریال مشروط به حمایت مساوی توسط استاد یا دانشکده مربوطه حمایت می کند.