نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه ارزشیابی الکترونیکی اساتید نیمسال دوم تحصیلی 95-94 .

95/02/14

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اساتید  نیمسال دوم تحصیلی 95-94 از روز شنبه مورخ 95/02/18 لغایت روز چهارشنبه مورخ 95/02/29 خواهد بود.

لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی ، امکان انتخاب واحد و همچنین رویت نمرات به هیچوجه برای دانشجویان وجود نخواهد داشت .