نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص برنامه کارگاه مهارت های زندگی .

95/01/23

برنامه کارگاه مهارت های زندگی:

 

مهندسی نفت برادران: سه شنبه 95/01/31 ساعت 12:30- 8:30  آمفی تئاتر

 

مهندسی صنایع و IT برادران: سه شنبه 95/01/31 ساعت 20 - 16:30 کلاس 101

 

مهندسی شیمی برادران: یکشنبه 95/02/05 ساعت 20 - 16:30 کلاس 104

 

کلیه رشته ها- خواهران: چهارشنبه 95/02/01 کلاس 104

 

ضمناً حضور کلیه دانشجویان، طبق زمانبندی اعلام شده در کلاس الزامی می باشد.