نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

شبکه جدید wireless خوابگاه شماره 1 برادران دانشکده ،جهت بهره برداری دانشجویان محترم راه اندازی شده است .

95/01/17

شبکه جدید wireless خوابگاه شماره 1 برادران دانشکده ،جهت بهره برداری دانشجویان محترم راه اندازی شده است، که در آن کاربران می‌توانند با استفاده از نام شبکه Dorm و همان پسوورد قبل به این شبکه وارد شوند .