نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص افزایش پهنای باند اینترنت دانشکده فنی فومن .

94/12/22

در جهت بهبود کیفیت اینترنت دانشکده ،پهنای باند شبکه اینترنت دانشکده از تاریخ 94/12/22 از 20مگابایت به 40 مگابایت افزایش یافت .