نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص ساعت کاری پایان سال اداره آموزش پردیس دانشکده‌های فنی.

94/12/17

قابل توجه دانشجویان   محترم    

با توجه به روزهای پایانی سال ، اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی تا پایان ساعت اداری چهارشنبه مورخ 94/12/19 نسبت به اخذ مدارک و انجام امور دانشجویان اقدام می نماید.

 

 

                                                                     اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
                                                                            پردیس دانشکده های فنی