نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص تمدید وام تحصیلی

94/12/04

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند زمان درخواست وام تحصیلی تا تاریخ 94/12/14 تمدید شده است.