نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه اخذ واحد کارآموزی در تابستان 95 در کارخانجات استان گیلان .

94/12/03

دانشجویانی که درتابستان 95 تمایل دارند واحد کارآموزی خودرا در کارخانجات استان گیلان بگذرانند تا تاریخ94/12/20به خانم صابری خواه مراجعه نمایند.