نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اساتید راهنمای پروژه کارشناسی مهندسی شیمی نیمسال دوم 95-94.

94/12/02

ظرفیت اساتید پروژه کارشناسی مهندسی شیمی نیمسال دوم 95-94

 

ردیف

نام استاد

ظرفیت

1

آقای دکتر محمد علی آرون

3

2

آقای دکتر محمد محمدی خاناپشتانی

3

3

خانم دکتر آزاده ابراهیمیان

3

4

خانم دکتر  ندا گیلانی

3

5

آقای دکتر احمد حلاجی ثانی

3

6

آقای دکتر جمشید محمدی روشنده

3

7

آقای دکتر عمید الدین نورعلیشاهی

3

8

آقای دکتر سید حامد موسوی

3