نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص اساتید و ظرفیت های پروژه کارشناسی مهندسی صنایع دانشکده فنی فومن نیمسال دوم 95-94.

94/12/01

ظرفیت اساتید پروژه کارشناسی مهندسی صنایع نیمسال دوم 95-94

 

ردیف

نام استاد

ظرفیت

1

آقای دکتر سنگری

6 نفر

2

آقای دکتر نظری

6 نفر

3

آقای دکتر تسلیمی

3 نفر

4

آقای دکتر بزرگی

3 نفر

5

آقای مهندس نصراللهی

4 نفر

6

خانم مهندس پاشاپور

4 نفر

7

آقای دکتر مردان

2 نفر

8

آقای مهندس حافظی

2 نفر