نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،رساله دکتری تخصصی(Ph.D) .

94/12/01

بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1394/11/18 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و جلسه مورخ 94/11/20 کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه با درخواست دانشجویان دوره های : ( روزانه ، نوبت دوم و روزانه - شهریه پراز ) مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی ( Ph.D ) برای دفاع از پایان نامه و رساله دکتری تخصصی ( Ph.D ) حداکثر تا تاریخ 1394/12/15 به شرط ثبت نام رسمی و ثبت وضعیت در نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 کارنامه آنان ، بدون ایجاد نیمسال تحصیلی دوم سال تحصیلی 95-1394 با در نظر گرفتن مجوز ادامه تحصیل و وجود سنوات تحصیلی تایید شده و با رعایت سایر شرایط و مقررات و آیین نامه های آموزشی مربوط موافقت می شود.