نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص ارسال نتیجه ترمیم برای سرپرست گرایش دانشجویان کارشناسی ارشد.

94/11/27

دانشجویان کارشناسی ارشد جهت ثبت نهایی انتخاب واحد هرچه سریعتر در سامانه جامع آموزش - پیشخوان خدمت – ستون عملیات – با کلیک روی تیک سبز و اعمال تغییرات،نتیجه ترمیم خود را برای سرپرست گرایش ارسال نمایند.