نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه درخصوص بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه/ رساله .

94/11/25

پیرو نامه شماره 193788/ت/82 مورخ 2/8/91 درخصوص بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه/ رساله به استحضار می رساند زمان اخذ مجوز در نیمسال 2 - 94 ، از 10/11/94 لغایت 5/6/95 و زمان دفاع از پایان نامه/رساله، از 18/11/94 لغایت 13/6/95 اعلام می گردد.

با توجه به عدم اعلام رسمی تقویم آموزشی سال تحصیلی آینده، مهلت در نظر گرفته شده درصورت شروع نیمسال 95-1 در تاریخ 23 شهریور1395 می باشد.