نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص درس طراحی ایجاد .

94/11/14

دانشجویانی که در نیمسال اول 95-94 درس طراحی ایجاد داشته اند حداکثر پروژه های خود را تا 94/11/16 به ایمیل آقای دکتر نعمتی ارسال نمایند.