نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه " قابل توجه دانشجویان ارشد مجازی ورودی "93 .

94/11/05

درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح 8109147-22  در نیمسال دوم 95-94 به لیست دروس  دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی ورودی 93 اضافه شده است"  .