نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص دانشجویان مشروطی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 94 .

94/11/05

 

احتراماً پیرو بخشنامه های شماره 56275/پ/122 مورخ 5/3/1394 و شماره 98304/پ/122 مورخ 30/4/1392 ( نحوه ارسال موارد آموزشی دانشجویان به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران ) به استحضار می رساند ؛ دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال 1394و قبل از آن چنانچه تاکنون در مدت تحصیل دو نیمسال مشروط شده باشند ، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند .

صدور احکام محرومیت از تحصیل این گونه دانشجویان در موعد مقرر پس از دو نیمسال مشروطی و قبل از شروع نیمسال بعدی الزامی است .

از ارسال هرگونه درخواست ادامه تحصیل آنان به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه خودداری نمایند .

 

ضمناً مقررات فوق برای دانشجویان ورودی سال 1394 و پس از آن نیز از نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 لازم الاجراء خواهد بود .