نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه

94/06/28

احتراماً، به استحضار میر ساند به دلیل حضور ثبت نام دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ، امور آموزشی و مراجعات دانشجویی در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی در روز دوشنبه مورخ 94/06/30 انجام نمی شود.