نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

تغییر موقتی شماره های آموزش و امور دانشجویی دانشکده فنی فومن

94/05/26

بدینوسیله به اطلاع میرساند بعلت انجام تعمیرات شماره های قسمت آموزش و امور دانشجویی دانشکده موقتا به شماره های ذیل تغییر یافته است:

آموزش(خانم فرید خواه-آقای جهانگیری): داخلی 157

امور دانشجویی(آقای حسینی-آقای هاشمی):  داخلی 147