نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص وضعیت خوابگاه های دانشکده در تابستان سال جاری

94/04/02

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند پایان اسکان ترم دوم سال تحصیلی 94-93 برای دانشجویان سوم تیرماه می باشد.

تذکر: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که تمایل به استفاده از اسکان در تابستان را نداشته یا مجاز به اسکان تابستانی نمی باشند می توانند تا تاریخ 94/04/12 در خوابگاه اسکان داشته باشند.

تذکر: کلیه خوابگاه ها به مدت 8 روز از تاریخ 94/04/13 لغایت 94/04/20 تعطیل می باشد.