نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص توزیع افطار و سحر در خوابگاه ها

94/03/27

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند ساعت توزیع سحر در خوابگاه ها 3 الی 4 و ساعت توزیع افطار 20 الی 21:30 می باشد.