نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


کسب رتبه اول در نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه یک توسط نشریه فرآیند دانشکده فنی فومن

94/02/06

نشریه فرآیند دانشکده فنی فومن در جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه یک در حوزه فنی و مهندسی رتبه اول را کسب نمود.

منبع: سایت دانشگاه تهران