نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

کسب مقام قهرمانی دانشجویان دانشکده فنی فومن

93/09/01

1-علی اصغر سعیدفر- مقام اول در رشته دو و میدانی دانشگاه های کشور

2-پریسا تفضلی مطیع - مقام دوم در رشته شنا در جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران

3-مریم دولت آبادیان - مقام سوم در رشته شنا در جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران