نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


قابل توجه دانشجویان جدیدالورود متقاضی دریافت خوابگاه

93/06/19

به اطلاع دانشجویان جدیدالورود متقاضی دریافت خوابگاه میرساند، ثبت نام خوابگاه در حین ورود دانشجو به دانشکده توسط مسئول خوابگاه انجام می شود.