نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت‌نام خوابگاه‌های دانشکده فنی فومن

93/06/16

دانشجویان متقاضی خوابگاه می توانند در تاریخ 93/6/16 از ساعت 11 الی 22 از طریق سامانه خوابگاهی به آدرس ذیل نسبت به ثبت نام خوابگاه اقدام نمایند.

https://emsdorm.ut.ac.ir