نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاع رسانی در خصوص وبینار Phase Change Materials f_or Thermal Energy St_orage

اطلاع رسانی در خصوص وبینار Phase Change Materials f_or Thermal Energy St_orage


به استحضار می رساند پردیس علوم و فناوری های نوین باهمکاری مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه سمنان روز چهارشنبه27بهمن ماه 1400ساعت 18:30به وقت ایران وبینار علمی با عنوانبرگزار می کند Change Materials for Thermal Energy storage phase